מחזה תנ"כי בימי בית דוד בשלוש מערכות.

‏על רקע עוצמות ממלכת דוד , בערוב ימיו של המלך , גוברת
‏היריבות בין בניו השואפים להיות יורשים למלך , לרשת את
‏דוד - למלוך על ממלכת ישראל. אחד - עשר מבין  nמישה -
‏עשר בניו נולדו בירושלים, אך המאבק על כס המלוכה
‏התנהל בין הבנים שנולדו וחיו בארמונות ובבתי אמהותיהם
‏בילדותם ובנעוריהם , בחברון , בגשור , ביהודה וישראל - כך
‏שאמנון החברוני בן אחינועם היזרעאלית - ראה בילדותו
‏מעט מאוד את תמר, אחות אבשלום , בני מעכה , אשת דוד ,
‏בת תלמי מלך גשור. אך טבעי שאהבתם של אמנון ותמר ,
‏שהחלה והתנהלה בחוצות ירושלים , בלי להכיר זה את זה ,
‏הוליכה בהמשך מנתיב תמים , לגורל אכזר מאין כמוהו
‏באהבה טהורה , לסוף של nטא ומוות.


‏עזרא ינוב כתב את המחזה בשנת, 1957 כשהיה בן עשרים
‏ואחת. כעת הוא יוצא לאור.

אמנון ותמר - עזרא ינוב

₪99.00Price