מדריך למודעות רוחנית רגשית.
עם רדתה של הנשמה לעולם, היא ניצבת בפתחו של מסע חיים.
מסע המשתרע מרגע היוולדו של אדם ועד לרגע שבתה חזרה אל מקורה. במסע הזה היא פוגשת בהפתעות למכביר, ניסיונות, עליות וירידות - וחוט אחד של אור שזור דרך כל השבילים, אור שמביאה איתה הנשמה מעולמות עליונים.

חיפוש - סיגל אהביאל

₪50.00Price