סיפורו של בית היתומים ושל ר' קורצמן זכה לפרסום נרחב בספרות הפולנית, אך פחות הוכר בארץ.
ספר זה פורס את סיפורו של בית היתומים ברחוב דיטלה 64 בקרקוב, על דקויותיו, תוך הערכה לאיש ולמעשיו.

 

לא רבות ידוע על ר' אלתר דוד הכהן קורצמן - איש החינוך מקרקוב, ששימש כפטרון בית היתומים הגדול בעיר. עם הילדים, עבר לגטו, ולא מש מהם לרגע. הוא לא ניסה להציל את עצמו, ולא חשב להותירם לבד. וכך, באוקטובר 1942 צעד בראש כשלוש מאות ילדי בית היתומים ובהם המנהלת הגברת אנה פוירשטיין, בעלה ומחנכים נוספים למחנה ההשמדה ושם נספה עמם.

 

הסיפור מובא על ידי נכדו מרצל קורצמן. הנכד, יליד קרקוב שבפולין, היה עם פרוץ המלחמה בן ארבע בלבד. לאחר בריחתם למזרח פולין הוגלו על ידי הרוסים להרי אורל וכך ניצלו. בתום המלחמה שבו לקרקוב, וב-1950 עלו ארצה. אבא לשלושה ילדים, נכדים ושני נינים.

כולם היו בניו - מרצל קורצמן