לְרֶגֶל  פְרֹץ  הָאָבִיב

הַקַל  וְהַקָצָר  בִצְבָעִים  בְהִירִים

הֻנְחּו  לְפָנַי ׂ שְמֵחִים  לְהִפָגֵש.

ּפָתַחְתִי  חַלֹונֹות  לְאָרֵחַ

רּום ׁ שָמַיִם, ּ כְתֹם  הַשֶמֶש,

יְרֹק  הַבְרֹוׁש

ׁשִיר  הַזָמִיר

ּבְרּוכִים  הַשָבִים

ּבָרּוְך  הַנִמְצָא.

 

ספר שירים זה הוא השישי מפרי עטו של המחבר.
יצחק רוימישר למד ספרות בארץ הולדתו, והתמזל
מזלו כשעלה לארץ ללמוד עברית וספרות אצל
מורהו הנערץ יעקב שבתאי.
בשיריו, ניכרת השפעתה של המשוררת הפינית
אוה קילפי בסגנון הטבעי והכן. 

לא תמיד הזמיר שר כי טוב לו - יצחק רוימשר

₪60.00Price