אמרו רבותינו ז"ל, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו,ובשביל לזכות את הרבים ליקטתי מעשיות נפלאות של רבנים וגדולי עולם.

בעת שזיכיני ה' על המוגמר, אני תפילה שאשיג את המטרה שהצבתי בליקוטי מעשיות.

שיעזרני ה' שספר זה יתקבל אצל הקוראים למען ידע דור אחרון על פעולם של הראשונים. 

והיה זה נדבך נוסף בחינוך למידת מעשים טובים. 

אמן.

 

ר' נדב עוזרי

פאר המעשיות

₪50.00Price